Palvelumme

Puunhoitotyöt

Puidenhoito-,rakenne- ja muotoleikkaukset.
Puidenkuntoarviointi 
Istutustyöt 
Latvuksentuentatyöt
Juuristoalueenhoito 

Tontti- ja maisemahakkuut

Tontti-,maisemahakkuut maastoa,kasvillisuutta,maisemaa sekä ympäristöä kunnioittaen ja korostaen.
 

Pihapuiden kaadot

Puiden poistoa rakennusten ympäriltä kiipeillen, maasta käsin, sekä nostokorista

 

Taimikonhoito 

Varhaisperkaus-, taimikonharvennus-, ennakkoraivaustyöt
 

Yhteistyökumppaneiden kanssa suoritetut

Kantojyrsintä, risujen ja puutavaran lähi- ja kaukokuljetus